Hellige hus

Alle religioner har egne bygninger hvor de troende møtes, lærer, ber og tilber. Det er også utbredt å forbinde Gud med det vakre, for eksempel ved at man tenker seg at Gud elsker og uttrykker seg i skjønnhet. Derfor er vakre bygninger, gjenstander, bevegelser, musikk og farger en måte å tilbe Gud på. Kunsten skal også støtte og undervise de troende gjennom å understreke og gi kunnskap om det sentrale i troen. Det er derfor regler for hvordan hellige hus skal se ut.

I dette RLE-spillet skal elevene kunne kjenne igjen hellige hus fra utsiden  samt lære seg navnet på viktige deler av og gjenstander i de enkelte husene. For noen av husene er det enklere fordi det i noen religioner er bestemte krav til hvordan slike hus skal se ut, mens andre i større eller mindre grad følger byggeskikken der de er.

Buddhismen_Scene_2 Illustratør: Davide Tosello