Humanistisk arkitektur

Det finnes ingen arkitektur knyttet til livssynshumanismen  som aktivitet eller organisert livssyn som kirker, moskeer og templer. Men det finnes selvsagt arkitektur som uttrykker et humanistisk syn på menneske og samfunn. For eksempel arkitektur som uttrykker likhet og fellesskap mellom mennesker slik som moderne arbeiderboliger fra første halvdel av 1900-tallet. I slike boliger ble det lagt vekt på at også arbeidere og fattige skal kunne bo menneskeverdig med lys, vann og varme, samt ha mulighet for å forholde seg til gress, trær luft og sol. Et annet eksempel er en offentlig arkitektur som åpner byen og bygda for alle og skaper skjønnhet, samt rom og friluftsarealer som kan nytes og brukes av alle uansett bakgrunn og økonomi.

Human-Etisk Forbund arbeider for livssynsåpne seremonirom som alle kan bruke. Slike rom skal ikke ha faste symboler knyttet til én religion. I Norge mangler vi særlig rom for begravelser som ikke er kirker, kapeller eller har kristne symboler. Andre seremonier i humanistisk regi, som navnefest, konfirmasjon og vigsel finner ofte sted i rådhus eller andre store og vakre lokaler.