Benevnelse på tidsregning

Mange, slik vi også gjør i denne teksten, har begynt å bruke betegnelsene før vanlig tidsregning, f.v.t. og etter vanlig tidsregning, e.v.t. i stedet for før Kristus, f.Kr. og etter Kristus, e.Kr. Vanlig betyr i denne sammenheng «utbredt over hele verden», dvs. at den vestlige kalender brukes av alle også av dem som har andre kalendere i religiøs sammenheng. Det er dermed ikke snakk om å innføre en ny tidsregning, men å bruke et alternativt navn på tidsregningen som etter tradisjonen startet ved Kristi fødsel.

Bruken av f.v.t. og e.v.t. har vært brukt i mange år i vitenskapelige arbeider. I Norge ble det særlig aktuelt, og omstridt, i forbindelse med innføringen av et felles og obligatorisk religionsfag, KRL, i 1997. Flere læreverk valgte da å gå bort fra f. Kr. og e. Kr. Grunnen til dette var et ønske om ikke å være ekskluderende eller ikke å gjøre kristendommen eller majoriteten til norm. Innenfor jødedommen bruker man for eksempel alltid disse betegnelsene. I følge menneskerettighetene slik de er uttrykt i diverse internasjonale dokumenter og institusjoner, må majoriteten noen ganger gi avkall på sin dominans for at vi skal kunne leve sammen i et mangfoldig samfunn. Hvilke betegnelser vi bruker i forbindelse med tidsangivelser kan være et eksempel på at majoriteten anerkjenner at det finnes mennesker som ikke forholder seg til verden på samme måte som dem selv.