Hindutempel

Et hindutempel er et hellig hus med statuer av guder. På mange indiske språk kalles tempelet mandir, som betyr Guds hus. Hinduer tror at Gud er tilstede i tempelet i form av innviede statuer, kalt murtier. I templet kan man få kontakt med Gud. Det alteret mange hinduer har i sitt eget hjem, kalles også mandir. Det betyr at man kan få kontakt med Gud også her.

Ideelt skal et hindutempel være firkantet og bygget i stein. Steinmaterialet skal sikre at guddommen alltid er der. Den firkantete formen er et bilde på verden og dens fire himmelretninger. I følge hindumytologi, foretrekker gudene å bo på fjell og i huler. Tempelet skal derfor minne om et fjell. Det er ofte i hvit stein for å få fram likheten med et snødekket fjell. Øverst er det et tårn eller spir som står rett over det innerste og viktigste rommet i tempelet. Tempelet er ofte dekorert med gudestatuer og ved inngangen kan det stå en statue av Ganesha, Hindringens Herre, guden som hjelper når man skal gjøre vanskelige ting. I tillegg er det ofte vanlig å ha en framstilling av ridedyret til den sentrale guddommen i det aktuelle tempelet, for eksempel representeres Shiva av oksen Nandi og Vishnu av fuglen Garuda.

BAPS Shri Swaminarayan Mandir, London BAPS Shri Swaminarayan Mandir, London Foto: Thinkstock/Getty Images