Synagoge

En synagoge er et hus der jøder møtes for å be sammen, lese fra Toraen, lære og være sammen med andre. Ordet synagoge kommer fra et gresk ord som betyr forsamling.

Det er ingen faste regler for hvordan en synagoge skal se ut, men visse ting må med. Den bør være bygget slik at de troende står vendt mot Jerusalem hvor Tempelet en gang sto, og det er alltid et Tora-skap lengst framme hvor Tora-rullen oppbevares. I tillegg er det en forhøyning, en bima, hvor skriftlesingen og resitasjonen foregår. Og mange synagoger har en prekestol. I ortodokse synagoger er det et eget galleri eller egen avdeling for kvinner. Eksteriøret varierer etter tid og sted, for eksempel er synagogen i Oslo preget av arkitekturen på 1920-tallet da den ble bygget og av kirkearkitektur. Man kjenner igjen en synagoge på symboler som Davidstjerne, sjuarmet lysestake og hebraiske skrifttegn. Ofte har synagoger i Vest-Europa blitt bygget i en slags eksotisk, østlig stil med kupler og buete dører.

Synagoge i Plzen, Tsjekkia Synagoge i Plzen, Tsjekkia Foto: Thinkstock/Getty Images