Jul: Historien om Jesu fødsel

Historien om Jesu fødsel

Det skjedde for lenge siden i landet Judea. En engel kom til Maria og fortalte henne at hun skulle få en sønn. «Du skal gi ham navnet Jesus» sa engelen, «og Gud skal kalle ham sin sønn.» Mannen til Maria het Josef. Keiseren hadde bestemt at alle i landet skulle telles og skrives inn i et manntall slik at de kunne betale skatt. Derfor dro Josef og Maria til byen Betlehem for å bli skrevet inn i manntallet. De kom fram sent på kvelden.Da var det ikke mulig å få husrom noe sted så de måtte sove i en stall sammen med en okse og et esel. Maria kjente at fødselen nærmet seg. Hun fødte en sønn, ga ham navnet Jesus som engelen hadde sagt og la ham i en krybbe med høy. Da kom det en stor stjerne til syne på himmelen over stallen. De var noen gjetere som passet på sauene sine på markene utenfor. De så stjernen og lurte på hva det var. Plutselig sto det en engel foran dem. De ble redde, men engelen sa «Frykt ikke, for jeg forteller dere en stor glede. Jesus, vår frelser, er født i Betlehem. Gå og let etter ham. Dere finner ham i en stall.» Gjeterne gikk for å se og tilbe Jesusbarnet. De fant stallen akkurat slik englene hadde sagt. I et land langt borte var det tre vise menn som så stjernen på himmelen. De hadde hørt at det skulle bety at det var født en konge. «La oss dra og tilbe ham!» sa de. De tok med seg kostbare gaver og dro av sted for å finne barnet. De fulgte stjernen og kom fram til Betlehem og stallen. Der fant de Maria, Josef og det lille barnet. De falt på kne, tilba det og ga det gaver – gull, røkelse og myrra. Og over stallen sang englene «Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden.»

Foto: Thinkstock/Getty Images