Id: Historien om den første åpenbaring

Historien om den første åpenbaring

Muhammed var en kjøpmann i Mekka. Der bodde han sammen med sin kone Kadidja. Muhammed elsket Gud. En natt i måneden ramadan var han alene ute i en hule i Hira-fjellet utenfor byen for å be. Plutselig sto det en engel foran ham. Engelen holdt opp et grønt stoff med skrift på og sa til Muhammed: «Les!» «Jeg kan ikke lese» sa Muhammed. Engelen holdt hardt rundt ham og sa en gang til: «Les!» og Muhammed gjentok at han ikke kunne lese. Det samme skjedde en tredje gang. Da leste engelen det som sto på stoffet og ba Muhammed gjenta det han hørte. Muhammed gjentok det engelen sa. Da han gikk hjem fra fjellet sto engelen foran ham igjen. Engelen sa «Muhammed, du er Guds sendebud, og jeg er Gabriel.» Muhammed skyndet seg hjem til Kadidja og fortalte henne hva han hadde opplevd. Han husket ordene engelen hadde lest og han fortalte dem til andre. De skrev det ned.

(Fra al-Bukhari)