FN-dagen

Hvert år feirer mennesker over hele verden FN-dagen 24. oktober til minne om da FN ble stiftet i 1945. FN-dagen skal minne oss om at verden må bli mer rettferdig. Den skal spesielt få oss til å huske hvilke rettigheter alle mennesker har. Barn feirer dagen med å tegne FN-flagg og lære om menneskerettighetene på skolen. Mange barn har basar hvor de samler inn penger til FNs arbeid og politikere har møter hvor de bestemmer ting de kan gjøre for at folk skal få det bedre. Mange barn skriver til eller møter politikere for å gi dem råd om hvordan verden kan bli et bedre sted å leve for alle. Noen ganger arrangeres det fest hvor det er flagg, ballonger, taler og sang.

Det første landene i FN gjorde var å skrive ned det mennesker trenger for å ha det godt. De kalte det menneskerettighetene. De sier hva alle mennesker har rett til. For eksempel har alle mennesker rett til mat og vann og til legehjelp og medisiner hvis de er syke. Senere har FN skrevet ned egne rettigheter for barn. De sier for eksempel at barn har rett til å leke, at de har rett til å beholde språket sitt selv om ikke alle snakker sånn som dem, at de har rett til å gå på skole og til å si hva de mener.

Humanister er spesielt glade i FN-dagen. De sier at fordi alle mennesker kan tenke selv og finne ut hva som er riktig, så må vi passe på at alle kan si det de mener og gjøre det som er bra for andre. De liker at denne dagen handler om å kjempe for fred og mot urettferdighet.

Foto: Thinkstock/Getty Images Foto: Thinkstock/Getty Images