Introduksjon til spillet Fest og høytid

Fest og høytid er et spill for 1.-4.trinn i faget KRLE. På en morsom og engasjerende måte lærer elevene om hvordan og hvorfor seks høytider eller merkedager feires. Elevene får være med på å rydde, pynte og lage mat til ulike fester. De får en forståelse av hvorfor og hvordan de ulike høytidene feires. I spillet får elevene også mulighet til å se hellige hus fra innsiden. De lærer om elementer i kirke, moské, buddhistisk tempel, hinduistisk tempel og synagoge. En offentlig plass viser elementer som er viktige i livssynshumanismen.

Beate Børresen har vært faglig konsulent for spillet. Hun har forfattet lærerveiledningen og også deler av spillet. Beate Børresen er magister i idéhistorie og førstelektor ved Høgskolen i Oslo, avdeling for lærerutdanning. Børresen har utviklet studiet Filosofi med barn ved HIO og har skrevet læreverk i KRLE og i filosofi for grunnskolen. Hun har også skrevet innføringer i filosofi i skolen og i barnehagen. Fra 2005 til 2007 ledet hun et nasjonalt prosjekt om filosofi i skolen for Utdanningsdirektoratet.

 

Spillet, sammen med veiledningen, dekker kompetansemålene knyttet til høytid og riter i faget krle i Kunnskapsløftet 1.-4.trinn.

Spillet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

I dette spillet møter vi seks feiringer i seks ulike livssyn: kristendommen og jul, islam og id al-fitr, buddhisme og vesak, hinduisme og divali, jødedommen og hanukka og livssynshumanisme og FN-dagen.

I tillegg ser vi på elementer i de fem religionenes hellige hus (kirke, moske, buddhistisk tempel, hinduistisk tempel, synagoge). Et offentlig rom viser elementer fra og viktige trekk ved livssynshumanismen.

Spillet egner seg godt for individuelt arbeid og par-/gruppe-arbeid. Det er også lagt opp til at spillet kan vises på smart tavle i klasserommet. Da kan læreren gi mer informasjon og samtale rundt de ulike scenene og elementene i spillet. Klassen kan sammen gjøre aktivitetene.

Bakgrunnsstoff til de ulike høytidene, de hellige husene og den åpne plassen finner du her på dette nettstedet. Du finner også fortellingsstoff egnet for høytlesing. Fortellingene egner seg godt til å lese sammen som forberedelse til spillet, eller som videre arbeid etter å ha spilt spillet.

Spillet må ikke gjøres i noen bestemt rekkefølge. Det er opp til den enkelte om han/hun vil gjøre hele spillet eller bare deler av det (for eksempel bare det som omhandler buddhismen). Spillet egner seg derfor godt å ta fram når man skal ha om de ulike høytidene eller de ulike hellige husene.

Trykk på lenken "Til spillet" til venstre for å spille.