Kirke

Kirker er hus der kristne samles for å feire gudstjeneste. Ordet kirke kommer fra et gresk ord som betyr «det som hører Herren til». Ordet ble først brukt om de kristne, men fra 400-tallet begynte ordet også å bli brukt om det stedet eller bygningen der de kristne hadde gudstjeneste. Fortsatt brukes ordet «kirke» i begge disse betydningene.

Kirker har to grunnformer: sentralkirke og langkirke. Sentralkirken understreker fellesskapet mellom de kristne og Gud ved at de troende sitter sammen rundt alteret i midten. Langkirken tar utgangspunkt i et bilde på livet som en farefull reise på havet. Menigheten sitter sammen i «skipet» og reiser mot frelsen symbolisert ved alteret. De troende er trygge i kirken, både i det konkrete huset og i fellesskapet, slik Noah var trygg i arken. Begge kirkeformene finnes over hele verden, men langkirken er mest utbredt i vest mens sentralkirken dominerer i øst. Felles for dem er at de som oftest ligger vendt øst – vest, slik at inngangen er mot vest og koret med alter og krusifiks er mot øst, mot Jerusalem og mot soloppgangen, der Kristus skal komme tilbake. Og at de har tårn med klokker. I tillegg til alter har de fleste kirker døpefont, prekestol og framstillinger av Jesus og Bibelfortellinger.

kirke Foto: Thinkstock/Getty Images